Privatlivspolitik

VERSION 1.0 – februar 2019

Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig om de oplysninger, som vi indsamler fra dig når du bruger vores hjemmeside eller i anden sammenhæng. I forbindelse med indsamlingen af oplysningerne, agerer vi som dataansvarlig og vi er derfor, i henhold til loven, forpligtet til at give dig visse oplysninger om os og om, hvorfor og hvordan vi anvender dine oplysninger samt, hvilke rettigheder du har over dine egen oplysninger.

Dataansvarlig

hw-homeware ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside eller i når vi i anden sammenhæng har en relation til dig, eksempelvis, hvis du er kunde, potentiel kunde eller samarbejdspartner til os. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige er som følger:

hw-homeware ApS
Lyngby Torv 1, 1
DK – 2800 Kgs. Lyngby
E-mail:  kundeservice@hw-homeware.dk
Tlf.  + 45 48 26 25 00

Vi er ikke forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, så eventuelle henvendelser om vores brug af dine personlige oplysninger skal rettes til os via ovenstående kontaktoplysninger.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Hvis du køber varer i vores webshop

Hvis køber varer i vores webshop, indsamler og behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for at vi kan udføre den aftalte opgave. Det kan eksempelvis være navn, e-mail, telefonnummer, adresse, CVR nr. samt ordre- og købshistorik. Vi videregiver i nødvendigt omfang dine personoplysninger til tredjeparter, eksempelvis transportfirmaer (Webshipper og GLS), i det omfang det er nødvendigt for at vi levere den aftalte leverance.

Vores lovlige grundlag for at behandle dine personoplysninger, når du er kunde hos os, er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b) kontrakt, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for at vi kan overholde vores kontrakt med dig.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i op til 5 år efter udløb af de regnskabsår, hvor du foretog dit køb. Grundlaget for dette er GDPR artikel 6, stk. 1, litra c) retlig forpligtelse, i det vi i henhold til regnskabslovgivningen har behov for at opbevare dine oplysninger i tilfælde af, at der skulle opstå en tvist om regnskabet. 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du os dit navn og din e-mailadresse.

Det gør vi, for at servicen kan fungere, så vi ved hvem, vi skal sende nyhedsbrevene til. Du kan til en enhver tid afmelde vores nyhedsbrev ved at skrive til os direkte på  kundeservice@hw-homeware.dk. Så afmelder vi dig listen og sletter alle dine oplysninger.

Vi kan dog være nødsaget til alligevel at opbevare nogle af dine oplysninger i en periode. Vi er nemlig forpligtet til at kunne dokumentere, at vi har opfyldt slettepligten. Vi forbeholder os derfor at opbevare dit navn for at kunne dokumentere, at vi har opfyldt vores slettepligt og derved overholder reglerne. Det juridiske grundlag herfor er artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen. Vi sletter som minimum din e-mailadresse, så vi videst mulige omfang efterkommer dit ønske om sletning.

Vores lovlige grundlag for at indsamle og opbevare dit navn og din e-mailadresse er det samtykke, du har givet os, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag herfor er artikel 6, stk. 1 litra a i databeskyttelsesforordningen.

Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem.

Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare dit navn og din e-mailadresse, skal du blot undlade at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Den eneste konsekvens er, at du så ikke kan modtage nyhedsbrevet.

Når du bruger vores hjemmeside

Når du bruger vores hjemmeside til at gennemse vores produkter og services og se de oplysninger, vi stiller til rådighed, bruges en række cookies af os og tredjeparter, som tillader at hjemmesiden fungerer, indsamler nyttig information om besøgende og hjælper os til at gøre din brugeroplevelse bedre. 

Nogle af de cookies, vi bruger, er strengt nødvendige for at vores hjemmeside kan fungere og vi beder ikke om dit samtykke til at placere disse på din computer. 

For mere information om vores brug af cookies, venligst se vores cookiepolitik [indsæt link til cookiepolitik]

Når du indsender en forespørgsel via vores hjemmeside

Når du indsender en forespørgsel via kontaktformularen på vores hjemmeside, beder vi dig om dine kontaktoplysninger i form af firmanavn, adresse, navn og e-mail adresse.

Vi anvender disse oplysninger til at besvare din forespørgsel, herunder at give dig eventuelle oplysninger om vores produkter og services, som du har bedt om. Vi kan også vælge at e-maile dig flere gange efter din forespørgsel for at følge op på din interessetilkendegivelse og sikre os, at vi har besvaret din forespørgsel til din tilfredshed. Vi vil gøre dette på grundlag af vores legitime interesse i at give dig nøjagtige oplysninger forud for afgivelse af et tilbud.

Din forespørgsel sendes videre til vores e-mailadresse og opbevares alene i vores e-mail postboks, som er placeret på servere i EU. Forespørgslen behandles efterfølgende udelukkende via mailkorrespondance til den e-mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med din forespørgsel. 

Vi bruger ikke de oplysninger, du giver os, til at foretage nogen automatiske afgørelser, der kan påvirke dig. 

Vi opbevarer e-mail forespørgsler i 1 år før vi sletter dem. 

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner til os eller på anden vis del af vores netværk

Hvis du eller din virksomhed er leverandør, samarbejdspartner og/eller på anden vis er en del af vores netværk indsamler vi visitkort informationer (dvs. navn, e-mail, telefonnummer m.v.) for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk. 

Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Det juridiske grundlag herfor er artikel 6, stk. 1 litra f i databeskyttelsesforordningen.

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og dermed lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du begærer indsigt i dine personoplysninger

Hvis du begærer indsigt, foretager vi en fornøden identifikation af dig, før vi udleverer personoplysninger til dig. Det gør vi for at sikre, at vi ikke uberettiget udleverer personoplysninger, som en falsk person har anmodet os om at udlevere.

Det vil i visse tilfælde indebære, at vi anmoder om kopi af dit sundhedskort og/eller billedlegitimation som f.eks. pas eller kørekort. Det er vores vurdering, at det kan være blandt de nødvendige midler til at sikre identiteten og overholde reglerne. Det afhænger dog af situationen, bl.a. hvor godt vores kendskab er til dig.

Vores lovlige grundlag for at modtage yderligere identitetsoplysninger på dig er artikel artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at lovgivningen opstiller nogle kriterier for, hvordan vi lovligt kan opfylde dit ønske om indsigt.

Hvis du beder os om ikke at kontakte dig i fremtiden

Hvis du beder os specifikt om ikke at rette henvendelse til dig i fremtiden, gemmer vi en kopi af din henvendelse for at registrere dit ønske og overholde det om ikke at blive kontaktet.

Det juridiske grundlag for at modtage yderligere identitetsoplysninger på dig er artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 litra c i databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at lovgivningen opstiller nogle kriterier for, hvordan vi lovligt kan opfylde dit ønske om ikke at blive kontaktet i fremtiden.

Hvis du ikke ønsker at lade os gemme dine personoplysninger, kunne konsekvensen ellers være, at vi kommer til at kontakte dig ved en fejl og imod dit ønske. Yderligere kunne det betyde, at vi ikke kan dokumentere, at vi har efterkommet dit ønske om ikke at blive kontaktet i fremtiden.

Videregivelse af personoplysninger

Vi anvender eksterne databehandlere og dataansvarlige, som har adgang til personoplysninger fra vores hjemmeside og i vores systemer med henblik på at opfylde formålene, hvilket bl.a. er til kunderegistrering i økonomi-system, bogføring, udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring, som du har givet samtykke til, og til backup samt til brug for levering af din ordre.

Databehandlerne håndterer personoplysninger efter vores instruks og kun til de formål, vi har nævnt her i privatlivspolitikken. Vi har pålagt virksomhederne at være underlagt forskellige sikkerhedskrav, så personoplysningerne behandles fortroligt og forsvarligt.

Andre dataansvarlige virksomheder modtager alene personoplysninger fra os på lovligt grundlag og er selvstændigt forpligtet til at overholde gældende lovgivning. 

Videregivelse af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EEØ)

Vi videresender som altovervejende hovedregel ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EEØ. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivning, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførsel.

Opbevaring af dine personoplysninger

Selskabet opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, og inden for visse områder er der mulighed for, at dine personoplysninger opbevares i længere tid.  Nedenfor har vi beskrevet, hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger, afhængig af din relation til vores virksomhed.

Hvis du er kunde hos os 

Dine personoplysninger gemmes for at vi kan dokumentere vores salg og bogføring over for offentlige myndigheder, hvis det skulle blive aktuelt. Det juridiske grundlag er Bogføringsloven § 10, stk. 1. Bogføringsloven hedder også ” Bekendtgørelse af bogføringslov”.

Derudover gemmes de af hensyn til Forældelsesloven. Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3. Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Det ønsker vi at kunne dokumentere sammen med relevant korrespondance, der måtte have fundet sted med dig. Vi opbevarer altså dine personoplysninger i forbindelse med dit kundeforhold i op til 5 år.

Hvis du begærer indsigt (det har du ret til)

Vi har ansvaret for at bevise, at vi ikke har skyld i en begivenhed, der krænker dine personrettigheder.

Vi gemmer derfor dine personoplysninger i forbindelse med en indsigtsbegæring i op til 10 år.

Det gør vi, fordi vores erstatningsansvar over for dig løber i op til 10 år, hvis vi udleverer personoplysninger til en forkert person. På den måde kan vi dokumentere, at vi ikke har handlet forkert i forbindelse med en anmodning om indsigt i dine personoplysninger.  

Det juridiske grundlag herfor er Forældelsesloven § 2 og 3 samt databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 2 og artikel 82, nr. 1-3 . Forældelsesloven hedder også ” Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Det tager lang tid at opbygge meningsfulde og værdifulde relationer. Derfor gemmer vi som udgangspunkt dine oplysninger i op til 5 år fra vi modtager dine personoplysninger.

Vi sletter oplysningerne tidligere, hvis vi ikke har kunnet hjælpe dig eller din virksomhed inden for 5 år efter, at vi har modtaget dine oplysninger, f.eks. ved at sende en henvisning til dig.

Hvis vi ikke har kunnet hjælpe dig inden da, giver det ikke mening at opbevare dine personoplysninger længere. Så vil vi næppe heller kunne hjælpe dig senere end 5 år ud i tiden.

Hvis vi har et fint samarbejde og gensidigt bistår hinandens virksomheder og kunder, beregnes de 5 år fra vores seneste interaktion med hinanden.

Hvis du beder os om ikke at kontakte dig i fremtiden

Vi gemmer som udgangspunkt din henvendelse i op til 1 år efter, at du har kontaktet os, så vi overholder dit ønske om ikke at blive kontaktet og ikke ved en fejl kommer til at gøre det.

Hvis vi er kunde hos dig

Vi gemmer som udgangspunkt dine oplysninger i op til 5 år efter, at vores kundeforhold med dig/din virksomhed er opstået.

Det gør vi, så vi kan sikre vores rettigheder i tilfælde af, at der opstår tvist om den ydelse, vi har købt af dig og din virksomhed.

Dine rettigheder som registreret

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten 

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kundeservice@hw-homeware.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning 

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kundeservice@hw-homeware.dk

Hvis du vil indsende en anmodning om dine personlige oplysninger via e-mail, post eller telefon, skal du bruge kontaktoplysningerne Hvem er vi afsnittet i denne politik.

Din ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

Opdateringer til denne privatlivspolitik

Vi gennemgår regelmæssigt denne privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger og opdaterer den fra tid til anden, da vores tjenester og brugen af personoplysninger udvikler sig. Hvis vi ønsker at gøre brug af dine personoplysninger på en måde, vi ikke tidligere har identificeret, vil vi kontakte dig for at give oplysninger om dette og, hvis det er nødvendigt, for at bede om dit samtykke.

Vi opdaterer versionsnummeret og datoen for dette dokument, hver gang det ændres.

Cookies oversigt:

Elsker du cookies lige så meget som os? 🍪.

Vores website bruger dem for at kunne levere og forbedre vores tjenester, og for at vise annoncer der svarer til brugernes interesser. Er du enig i dette? Hvis du ønsker det, kan du ændre dit samtykke i fremtiden.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: hw-homeware.dk

Din aktuelle tilstand: Tillad alle. 

Dit samtykke-ID: dqFgw7sjxxJYpmStqwhLRkijTt3/rsblN5IxZYcm9Iz6Op0hHkfl+g==Dato for samtykke: onsdag den 10. november 2021 13.18.32 CET

Hvis du trække dit samtykke tilbage eller ændre inde cookieindstillinger kan det gøres her: Ændr samtykke

 

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 03/03/2022 af Cookiebot:

Nødvendig (13)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

NAVN UDBYDER FORMÅL UDLØB TYPE
AWSALBCORS Zendesk Indeholder information om hvilken server-cluster brugeren benytter. Dette anvendes i sammenhæng med load-balancing for at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden. 6 dage HTTP Cookie
CONSENT [x2] Google
YouTube
Viser, hvorvidt den besøgende har tilvalgt cookies i marketingkategorien. Cookien er nødvendig for overholdelsen af GDPR-regulativet.  2 år HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. 1 år HTTP Cookie
hello_retail_state Amazon Gemmer den besøgendes rolle på webstedet, som regel om den besøgende er bruger eller administrator Session HTML Local Storage
PHPSESSID static.hw-homeware.dk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. Session HTTP Cookie
wc_cart_created hw-homeware.dk Nødvendig for hjemmesidens indkøbsvogns-funktion. Tillader hjemmesiden at huske de valgte produkter. Session HTML Local Storage
wc_cart_hash_# static.hw-homeware.dk Afventer Persistent HTML Local Storage
wc_fragments_# static.hw-homeware.dk Afventer Session HTML Local Storage
woocommerce_cart_hash hw-homeware.dk Nødvendig for hjemmesidens indkøbsvogns-funktion. Tillader hjemmesiden at huske de valgte produkter, samt promovere relaterede produkter. Session HTTP Cookie
woocommerce_items_in_cart hw-homeware.dk Nødvendig for hjemmesidens indkøbsvogns-funktion. Tillader hjemmesiden at huske de valgte produkter, samt promovere relaterede produkter. Session HTTP Cookie
wordpress_test_cookie hw-homeware.dk Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies. Session HTTP Cookie
wp_woocommerce_session_# static.hw-homeware.dk Afventer 1 dag HTTP Cookie

Præferencer (2)

Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

NAVN UDBYDER FORMÅL UDLØB TYPE
klaviyoOnsite Klaviyo Benyttes til at administrere, om brugeren har tilvalgt eventuelle abonnementer eller nyhedsbreve. Persistent HTML Local Storage
yt-player-bandaid-host YouTube Bestemmer den optimale video kvalitet ud fra den besøgendes platform og netværkshastighed. Persistent HTML Local Storage

Statistik (14)

Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

NAVN UDBYDER FORMÅL UDLØB TYPE
__kla_id Klaviyo Denne cookie indsamler informationer omkring den besøgende. Disse informationer bruges internt på hjemmesider i forhold til at optimere hjemmesidens relevans for de besøgende og registrere, hvis den besøgende har tilvalgt eventuelle nyhedsbreve. 2 år HTTP Cookie
_ga Google Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 2 år HTTP Cookie
_gat Google Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren 1 dag HTTP Cookie
_gid Google Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden. 1 dag HTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Denne cookie tildeler den besøgende et ID; dette muliggør, at hjemmesiden kan tælle, hvor mange forskellige besøgende de har på hjemmesiden. Denne information bruges til intern analyse. 1 dag HTTP Cookie
_hjFirstSeen Hotjar Denne cookie bruges til at bestemme, om den besøgende har besøgt hjemmesiden før, eller om denne er en ny besøger. 1 dag HTTP Cookie
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Angiver om brugerens navigation skal registreres i en given statistik. 1 dag HTTP Cookie
_hjSession_# Hotjar Indsamler statistik om den besøgendes besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. 1 dag HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Indsamler statistik om den besøgendes besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. 1 år HTTP Cookie
aw_multi_anim_count Amazon Anvendes til at tælle hvor mange gange AddWish-knappen er blevet vist. Session HTTP Cookie
collect Google Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer - Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og annoncerelevans. Session Pixel Tracker
pys_landing_page static.hw-homeware.dk Opfanger og lager hvilke startsider, der blev vist til brugeren. 6 dage HTTP Cookie
sn_global_countdown_last_reset_timestamp hw-homeware.dk Sætter et tidsstempel for hvornår den besøgende tilgik hjemmesiden. Benyttes til analytiske formål. Persistent HTML Local Storage
SNS hw-homeware.dk Sætter et unikt ID for det aktuelle besøg. Dette tillader hjemmesiden at skelne individuelle besøg fra hinanden, hvilket benyttes til intern statistik og analyse. Session HTTP Cookie

Marketing (36)

Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

NAVN UDBYDER FORMÅL UDLØB TYPE
__kla_viewed static.hw-homeware.dk Indsamler data om brugerens navigation og præferencer på hjemmesiden - Benyttes til at målrette potentielle nyhedsbreve baseret på disse data. Persistent HTML Local Storage
__zlcmid Zendesk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. 1 år HTTP Cookie
_fbp Meta Platforms, Inc. Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. 3 mdr. HTTP Cookie
_gac_UA-# Google Gemmer oplysninger om annonce-kampagner fra Google Adwords med henblik på at vise målrettede annoncer til den besøgende. 3 mdr. HTTP Cookie
_gcl_au Google Benyttes af Google Adsense til at eksperimentere med effektiviteten af deres annoncer. Disse finder sted på alle hjemmesider der benytter Google Adsense. 3 mdr. HTTP Cookie
_gcl_aw Google Benyttes til at måle effektiviteten af hjemmesiden marketing-indsats, ved at måle på konversionsraten på hjemmesidens annoncer på tværs af hjemmesider. 3 mdr. HTTP Cookie
_sn_a hw-homeware.dk Implementerer pop-up annoncer på hjemmesiden. 1 år HTTP Cookie
_sn_m hw-homeware.dk Implementerer pop-up annoncer på hjemmesiden. 1 år HTTP Cookie
_sn_n hw-homeware.dk Implementerer pop-up annoncer på hjemmesiden. 1 år HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder. Session Pixel Tracker
aw_path_filter Amazon Anvendes til at optimere eksekvering af produktanbefalinger baseret på brugerens besøg på hjemmesiden. Session HTML Local Storage
aw_pb Amazon Anvendes til at optimere eksekvering af produktanbefalinger baseret på brugerens besøg på hjemmesiden. Session HTML Local Storage
aw_website_uuid Amazon Indsamler præferencedata på en specifik bruger på tværs af hjemmesider. Formålet er at optimere annoncernes relevans, samt sikre at den samme bruger ikke får vist den samme annonce flere gange end tiltænkt. Session HTTP Cookie
fr Meta Platforms, Inc. Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. 3 mdr. HTTP Cookie
hello_retail_id Amazon Indsamler statistik om brugerens besøg på hjemmesiden såsom antallet af besøg, den gennemsnitlige tid på hjemmesiden og hvilke sider der er læst. Formålet er at segmentere hjemmesidens brugere efter faktorer såsom demografi og geografi for at gøre det muligt for medier og marketingbureauer at strukturere og forstå deres målgrupper med henblik på at tilpasse online annoncering. 1 år HTTP Cookie
IDE Google Anvendes af Google DoubleClick til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren. 1 år HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# Google Indsamler data om brugerens interesse i specifikke produkter eller begivenheder på tværs af hjemmesider. Indsamler også data om brugerens navigation imellem hjemmesider. Benyttes til at optimere samt måle på annoncernes effektivitet. Benyttes yderligere til at facilitere betaling af henvisnings-gebyrer imellem hjemmesider. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] Google Indsamler præferencedata på en specifik bruger på tværs af hjemmesider. Formålet er at optimere annoncernes relevans, samt sikre at den samme bruger ikke får vist den samme annonce flere gange end tiltænkt. Session Pixel Tracker
pys_fb_event_id static.hw-homeware.dk Indsamler data om den besøgendes brug af hjemmesiden. Dette benyttes til at optimere relevansen af hjemmesidens annoncer. Session HTTP Cookie
search_search_redirects Amazon Indsamler data omhandlende brugerens brug af hjemmesidens søgefunktion. Disse data kan benyttes til at præsentere brugeren med relevante produkter eller tjenester. Session HTML Local Storage
search_search_redirects_hash Amazon Indsamler data omhandlende brugerens brug af hjemmesidens søgefunktion. Disse data kan benyttes til at præsentere brugeren med relevante produkter eller tjenester. Session HTML Local Storage
test_cookie Google Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies. 1 dag HTTP Cookie
tr Meta Platforms, Inc. Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører. Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Forsøger at estimere brugernes båndbredde på sider med integreret YouTube-video. 179 dage HTTP Cookie
YSC YouTube Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registrerer et unikt ID for at føre statistik over hvilke videoer fra YouTube brugeren har set. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Gemmer brugerens video-afspiller-præferencer ved afspilning af en indlejret YouTube video Session HTML Local Storage

Uklassificeret (7)

Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

NAVN UDBYDER FORMÅL UDLØB TYPE
aw-hw-homeware.dk-acdf1ee3-10e2-4393-8a6c-f5b9edf91fac_cc Amazon Afventer Session HTML Local Storage
aw-hw-homeware.dk-acdf1ee3-10e2-4393-8a6c-f5b9edf91fac_cchash Amazon Afventer Session HTML Local Storage
pmTPTrack static.hw-homeware.dk Afventer Session HTTP Cookie
search_initialization_code_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Afventer Session HTML Local Storage
search_initialization_hash_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Afventer Session HTML Local Storage
search_result_styles_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Afventer Session HTML Local Storage
search_style_hash_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Afventer Session HTML Local Storage