Integritetspolicy

VERSION 1.0 – februari 2019

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om den information som vi samlar in från dig när du använder vår webbplats eller i annat sammanhang. I samband med insamlingen av informationen fungerar vi som personuppgiftsansvarig och vi är därför enligt lagen skyldiga att ge dig viss information om oss och om varför och hur vi använder dina uppgifter samt vilka rättigheter du har över din egen information.

personuppgiftsansvarig

hw-homeware ApS är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av vår webbplats eller när vi har en relation med dig i annat sammanhang, till exempel om du är kund, potentiell kund eller affärspartner till oss. Detta beskrivs mer i detalj nedan.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige är följande:

hw-homeware ApS
Lyngby Torv 1, 1
DK – 2800 kg. Lyngby
E-post: kundeservice@hw-homeware.dk
Tel. + 45 48 26 25 00

Vi är inte skyldiga att ha en dataskyddsrådgivare, så alla förfrågningar om vår användning av dina personuppgifter ska riktas till oss via kontaktuppgifterna ovan.

Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i följande fall:

Om du köper varor i vår webshop

Om du köper varor i vår webbshop samlar vi in ​​och behandlar den information som är nödvändig för att vi ska kunna utföra det avtalade uppdraget. Det kan till exempel vara namn, e-post, telefonnummer, adress, CVR-nr samt order- och köphistorik. I den mån det behövs vidarebefordrar vi dina personuppgifter till tredje part, till exempel transportföretag (Webshipper och GLS), i den utsträckning som behövs för att vi ska kunna leverera den överenskomna leveransen.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter när du är kund hos oss är GDPR artikel 6, paragraf 1, bokstav b) avtal, eftersom behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna följa vårt avtal med dig.

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till 5 år efter utgången av de räkenskapsår då du gjorde ditt köp. Grunden för detta är GDPR artikel 6, mom 1, bokstav c) rättslig skyldighet, genom att vi enligt bokföringslagstiftningen behöver lagra dina uppgifter för det fall tvist uppstår om kontona.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev ger du oss ditt namn och din e-postadress.

Det gör vi för att tjänsten ska fungera, så att vi vet vem vi ska skicka nyhetsbreven till. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att skriva till oss direkt på kundeservice@hw-homeware.dk . Då avregistrerar vi dig från listan och raderar all din information.

Däremot kan vi fortfarande behöva lagra en del av din information under en viss tid. Vi är skyldiga att kunna dokumentera att vi har uppfyllt raderingsskyldigheten. Vi förbehåller oss därför rätten att lagra ditt namn för att kunna dokumentera att vi har uppfyllt vår raderingsskyldighet och därigenom följer reglerna. Den rättsliga grunden för detta är artikel 5, mom 2 och 6 mom 1 bokstav ci dataskyddsförordningen. Vi raderar din e-postadress som ett minimum, så att vi i möjligaste mån efterkommer din begäran om radering.

Vår rättsliga grund för att samla in och lagra ditt namn och din e-postadress är det samtycke du gav oss när du registrerade dig för nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, mom 1 bokstav ai i dataskyddsförordningen.

Det är inte ett lagkrav att du ger oss dina personuppgifter och att vi får lagra och använda dem.

Om du inte vill att vi ska ta emot och lagra ditt namn och din e-postadress, ska du helt enkelt inte registrera dig för vårt nyhetsbrev. Den enda konsekvensen är att du inte kan få nyhetsbrevet.

När du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats för att bläddra i våra produkter och tjänster och se den information vi gör tillgänglig, används ett antal cookies av oss och tredje part som gör att webbplatsen fungerar, samlar in användbar information om besökare och hjälper oss att förbättra din användarupplevelse bättre.

Vissa av de cookies vi använder är absolut nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och vi ber inte om ditt samtycke för att placera dessa på din dator.

För mer information om vår användning av cookies, se vår cookiepolicy [infoga länk till cookiepolicy]

När du skickar in en förfrågan via vår hemsida

När du lämnar en förfrågan via kontaktformuläret på vår hemsida ber vi dig om dina kontaktuppgifter i form av företagsnamn, adress, namn och e-postadress.

Vi använder denna information för att svara på din förfrågan, inklusive att ge dig all information om våra produkter och tjänster som du har begärt. Vi kan också välja att maila dig flera gånger efter din förfrågan för att följa upp din intresseanmälan och försäkra oss om att vi har besvarat din förfrågan på ett tillfredsställande sätt. Vi kommer att göra detta på grundval av vårt berättigade intresse av att ge dig korrekt information innan vi lägger ett erbjudande.

Din förfrågan vidarebefordras till vår e-postadress och lagras endast i vår e-postlåda, som finns på servrar i EU. Förfrågan behandlas därefter uteslutande via e-postkorrespondens till den e-postadress som du angett i samband med din förfrågan.

Vi använder inte den information du ger oss för att fatta några automatiska beslut som kan påverka dig.

Vi lagrar e-postförfrågningar i 1 år innan vi raderar dem.

Om du är en leverantör eller affärspartner till oss eller på annat sätt en del av vårt nätverk

Om du eller ditt företag är en leverantör, affärspartner och/eller på annat sätt ingår i vårt nätverk, samlar vi in ​​visitkortsinformation (dvs namn, e-post, telefonnummer etc.) för att bygga samarbete och relationer mellan er, vårt företag och andra relevanta aktörer i vårt nätverk.

Vår rättsliga grund för att använda dina personuppgifter är "legitima intressen". Det är att vårt intresse av att behandla informationen överskuggar dina grundläggande rättigheter att vi inte gör det. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, mom 1 bokstav fi i dataskyddsförordningen.

Vi har bedömt att dina grundläggande rättigheter som person är tillräckligt balanserade i förhållande till ditt (och vårt) intresse av att du är en del av vårt nätverk och/eller affärspartner och på så sätt tillåter oss att samla in och lagra dina personuppgifter.

Om du begär insyn i dina personuppgifter

Om du begär insyn kommer vi att utföra den nödvändiga identifieringen av dig innan vi förser dig med personuppgifter. Vi gör detta för att säkerställa att vi inte omotiverat tillhandahåller personuppgifter som en falsk person har bett oss att tillhandahålla.

I vissa fall kommer det att innebära att vi begär en kopia av ditt hälsokort och/eller fotolegitimation, som t.ex pass eller körkort. Det är vår bedömning att det kan vara ett av de nödvändiga medlen för att säkra identiteten och följa reglerna. Det beror dock på situationen, bl.a. hur väl vi känner dig.

Vår rättsliga grund för att ta emot ytterligare identitetsuppgifter om dig är artikel 5, stycket 2 och 6 mom 1 bokstav ci dataskyddsförordningen. Det innebär att lagstiftningen anger några kriterier för hur vi juridiskt kan uppfylla din begäran om insyn.

Om du ber oss att inte kontakta dig i framtiden

Om du specifikt ber oss att inte kontakta dig i framtiden kommer vi att spara en kopia av din förfrågan för att registrera din förfrågan och följa den som inte ska kontaktas.

Den rättsliga grunden för att ta emot ytterligare identitetsuppgifter om dig är artikel 5, stycket 2 och 6 mom 1 bokstav ci dataskyddsförordningen. Det innebär att lagstiftningen anger några kriterier för hur vi lagligt kan uppfylla din önskan att inte bli kontaktad i framtiden.

Om du inte vill att vi sparar dina personuppgifter kan konsekvensen annars bli att vi kommer att kontakta dig av misstag och mot dina önskemål. Vidare kan det innebära att vi inte kan dokumentera att vi har följt din önskan att inte bli kontaktad i framtiden.

Spridning av personuppgifter

Vi använder oss av externa databehandlare och personuppgiftsansvariga som har tillgång till personuppgifter från vår webbplats och i våra system för att uppfylla de syften, som bl.a. är till för kundregistrering i ekonomisystemet, bokföring, utskick av nyhetsbrev och annan marknadsföring som du har gett samtycke till samt för backup och för användning vid leverans av din beställning.

Databehandlare hanterar personuppgifter enligt våra instruktioner och endast för de ändamål som vi har nämnt här i integritetspolicyn. Vi har krävt att företagen ska omfattas av olika säkerhetskrav, så att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och säkert.

Andra dataansvariga företag får endast personuppgifter från oss på laglig grund och är självständigt skyldiga att följa tillämplig lagstiftning.

Överföring av dina personuppgifter till ett tredjeland (utanför EU/EES)

Som en allmän regel vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Skulle detta bli nödvändigt kommer det att ske enligt lagstiftningen, inklusive att säkerställa nödvändig grund för säker överföring.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med att behandla dina uppgifter. Däremot kan särskilda regler gälla och inom vissa områden är det möjligt att dina personuppgifter lagras under en längre tid. Nedan har vi beskrivit hur länge vi lagrar dina personuppgifter, beroende på din relation till vårt företag.

Om du är kund hos oss

Dina personuppgifter lagras för att vi ska kunna dokumentera vår försäljning och redovisning till offentliga myndigheter, om det skulle bli aktuellt. Den rättsliga grunden är bokföringslagen 10 § mom 1. Bokföringslagen kallas även för "Bokföringslagens kungörande".

Dessutom förvaras de med hänsyn till användningsbegränsningslagen. Den rättsliga grunden för detta är 2 och 3 §§ preskriptionslagen. Preskriptionslagen kallas även "Meddelande av preskriptionslagen (preskriptionslagen).

Vi vill kunna dokumentera detta tillsammans med eventuell relevant korrespondens som kan ha skett med dig. Vi lagrar därför dina personuppgifter i samband med ditt kundförhållande i upp till 5 år.

Om du önskar insikt (har du rätt till)

Vi har ansvaret att bevisa att vi inte är skyldiga till en händelse som kränker din personliga rättigheter.

Vi lagrar därför dina personuppgifter i samband med en begäran om åtkomst i upp till 10 år.

Vi gör detta eftersom vårt skadeståndsansvar gentemot dig löper i upp till 10 år om vi lämnar över personuppgifter till fel person. På så sätt kan vi dokumentera att vi inte har agerat felaktigt i samband med en begäran om insyn i dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för detta är 2 och 3 §§ preskriptionslagen och dataskyddsförordningen artikel 5, mom. 2 och artikel 82, nr 1-3. Preskriptionslagen kallas även för "Meddelande av lagen om preskription av fordringar (preskriptionslagen).

Om du är en del av vårt nätverk och/eller affärspartner

Det tar lång tid att bygga meningsfulla och värdefulla relationer. Därför lagrar vi i allmänhet dina uppgifter i upp till 5 år från det att vi tar emot dina personuppgifter.

Vi raderar informationen tidigare om vi inte har kunnat hjälpa dig eller ditt företag inom 5 år efter att vi mottagit dina uppgifter, t.ex. genom att skicka en remiss.

Om vi ​​inte har kunnat hjälpa dig innan dess, är det inte meningsfullt att lagra dina personuppgifter längre. Då kommer vi knappast att kunna hjälpa dig senare än om 5 år.

Om vi ​​har ett bra samarbete och ömsesidigt bistår varandras företag och kunder, räknas de 5 åren från vår senaste interaktion med varandra.

Om du ber oss att inte kontakta dig i framtiden

Vi sparar i allmänhet din förfrågan i upp till 1 år efter att du har kontaktat oss, så att vi följer din önskan att inte bli kontaktad och inte av misstag gör det.

Om vi ​​är kund hos dig

Vi lagrar i allmänhet dina uppgifter i upp till 5 år efter att vår kundrelation med dig/ditt företag har uppstått.

Det gör vi för att vi ska kunna trygga våra rättigheter i det fall det skulle uppstå en tvist om den tjänst vi köpt av dig och ditt företag.

Dina rättigheter som registrerade

För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätten till tillgång

Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som kan vara kan vara, samt information om var informationen kommer från.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till kundeservice@hw-homeware.dk . Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den du säger att du är.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan rättas.

Rätten till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t ex för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätten att begränsa behandlingen till lagring

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig är felaktig.

Rätten till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du själv har gett oss levererade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten att invända

Du har när som helst rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive den profilering som görs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring.

Du har också rätt att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför utifrån våra legitima intressen.

Rätten att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på kundeservice@hw-homeware.dk

Om du vill skicka in en begäran om din personliga information via e-post, post eller telefon, använd avsnittet Kontaktinformation i denna policy.

Din rätt att klaga

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den norska dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas bland annat via e-post dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi granskar regelbundet denna integritetspolicy om skydd av personlig information och uppdaterar den då och då i takt med att våra tjänster och användningen av personlig information utvecklas. Om vi ​​vill använda dina personuppgifter på ett sätt som vi inte tidigare har identifierat kommer vi att kontakta dig för att lämna information om detta och vid behov be om ditt samtycke.

Vi uppdaterar versionsnumret och datumet för detta dokument när det ändras.

Översikt över cookies:

Älskar du kakor lika mycket som vi gör? 🍪.

Vår webbplats använder dem för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster, och för att visa annonser som motsvarar användarnas intressen. Håller du med om detta? Om du vill kan du ändra ditt samtycke i framtiden.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att säkerställa tillhandahållandet av den tjänst som du uttryckligen har begärt att använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke från Cookie-deklarationen på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Ange ditt samtyckes-ID och datum när du kontaktar oss angående ditt samtycke.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: hw-homeware.dk

Din nuvarande status: Tillåt alla.

Ditt samtyckes-ID: dqFgw7sjxxJYpmStqwhLRkijTt3/rsblN5IxZYcm9Iz6Op0hHkfl+g== Datum för samtycke: onsdag 10 november 2021 13.18.32 CET


Cookiedeklarationen uppdaterades senast den 03/03/2022 av Cookiebot :

Obligatorisk (13)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNGET TYP
AWSALBCORS Zendesk Innehåller information om vilket serverkluster användaren använder. Detta används i samband med lastbalansering för att optimera användarupplevelsen på webbplatsen. 6 dagar HTTP-kaka
SAMTYCKE [x2] Google
Youtube
Visar om besökaren har valt cookies i marknadsföringskategorin. Cookien är nödvändig för att följa GDPR-bestämmelserna. 2 år HTTP-kaka
CookieConsent Cookie bot Lagrar användarens samtyckestillstånd för cookies för den aktuella domänen. 1 år HTTP-kaka
hello_retail_state Amazon Lagrar besökarens roll på sajten, vanligtvis oavsett om besökaren är en användare eller administratör Session HTML lokal lagring
PHPSESSID static.hw-homeware.dk Bevarar användarstatus över sidfrågor. Session HTTP-kaka
wc_cart_created hw-homeware.dk Nödvändigt för webbplatsens varukorgsfunktion. Tillåter att webbplatsen kommer ihåg de valda produkterna. Session HTML lokal lagring
wc_cart_hash_# static.hw-homeware.dk Avvaktan Beständig HTML lokal lagring
wc_fragments_# static.hw-homeware.dk Avvaktan Session HTML lokal lagring
woocommerce_cart_hash hw-homeware.dk Nödvändigt för webbplatsens varukorgsfunktion. Tillåter webbplatsen att komma ihåg de valda produkterna, samt marknadsföra relaterade produkter. Session HTTP-kaka
woocommerce_items_in_cart hw-homeware.dk Nödvändigt för webbplatsens varukorgsfunktion. Tillåter webbplatsen att komma ihåg de valda produkterna, samt marknadsföra relaterade produkter. Session HTTP-kaka
wordpress_test_cookie hw-homeware.dk Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. Session HTTP-kaka
wp_woocommerce_session_# static.hw-homeware.dk Avvaktan 1 dag HTTP-kaka

Inställningar (2)

Preferenscookies gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen ser ut eller beter sig. T.ex. ditt föredragna språk eller den region där du befinner dig.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNGET TYP
klaviyoPå plats Klaviyo Används för att hantera om användaren har valt att delta i några prenumerationer eller nyhetsbrev. Beständig HTML lokal lagring
yt-player-bandaid-host Youtube Bestämmer den optimala videokvaliteten baserat på besökarens plattform och nätverkshastighet. Beständig HTML lokal lagring

Statistik (14)

Statistiska cookies ger webbplatsägare insikt i användarnas interaktion med webbplatsen genom att samla in och rapportera information anonymt.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNGET TYP
__kläder-id Klaviyo Denna cookie samlar in information om besökaren. Denna information används internt på webbplatser i relation till att optimera webbplatsens relevans för besökarna och registrera om besökaren har valt att ta del av några nyhetsbrev. 2 år HTTP-kaka
_gå Google Registrerar ett unikt ID som används för att föra statistik över hur besökaren använder webbplatsen. 2 år HTTP-kaka
_gat Google Används av Google Analytics för att strypa hastigheten på antalet förfrågningar till servern 1 dag HTTP-kaka
_Maj Google Registrerar ett unikt ID som används för att föra statistik över hur besökaren använder webbplatsen. 1 dag HTTP-kaka
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Denna cookie tilldelar besökaren ett ID; detta gör att webbplatsen kan räkna hur många olika besökare de har på webbplatsen. Denna information används för intern analys. 1 dag HTTP-kaka
_hjFirstSeen Hotjar Denna cookie används för att avgöra om besökaren har besökt webbplatsen tidigare eller är en ny besökare. 1 dag HTTP-kaka
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar Anger om användarens navigering ska registreras i en given statistik. 1 dag HTTP-kaka
_hjSession_# Hotjar Samlar statistik om besökarens besök på hemsidan såsom antal besök, genomsnittlig tid på hemsidan och vilka sidor som läses. 1 dag HTTP-kaka
_hjSessionUser_# Hotjar Samlar statistik om besökarens besök på hemsidan såsom antal besök, genomsnittlig tid på hemsidan och vilka sidor som läses. 1 år HTTP-kaka
aw_multi_anim_count Amazon Används för att räkna hur många gånger AddWish-knappen har visats. Session HTTP-kaka
samla Google Används för att samla in data om användarens plattform (PC, surfplatta eller mobil) och preferenser – Denna data används av Google Analytics för att optimera webbplatsens innehåll och relevans för reklam. Session Pixel Tracker
pys_landing_page static.hw-homeware.dk Fångar och lagrar vilka hemsidor som visades för användaren. 6 dagar HTTP-kaka
sn_global_countdown_last_reset_timestamp hw-homeware.dk Ställer in en tidsstämpel för när besökaren gick in på webbplatsen. Används för analytiska ändamål. Beständig HTML lokal lagring
SNS hw-homeware.dk Ställer in ett unikt ID för det aktuella besöket. Detta gör att webbplatsen kan skilja enskilda besök från varandra, vilket används för intern statistik och analys. Session HTTP-kaka

Marknadsföring (36)

Marknadsföringscookies används för att spåra användare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren, och därmed mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNGET TYP
__kla_visad static.hw-homeware.dk Samlar in data om användarens navigering och preferenser på webbplatsen - Används för att rikta in potentiella nyhetsbrev baserat på denna data. Beständig HTML lokal lagring
__zlcmid Zendesk Bevarar användarstatus över sidfrågor. 1 år HTTP-kaka
_fbp Meta Platforms, Inc. Används av Facebook för att tillhandahålla olika reklamtjänster, inklusive bud i realtid från tredjepartsannonsörer. 3 månader. HTTP-kaka
_gac_UA-# Google Lagrar information om annonskampanjer från Google Adwords för att kunna visa riktade annonser för besökaren. 3 månader. HTTP-kaka
_gcl_au Google Används av Google Adsense för att experimentera med effektiviteten av deras annonser. Dessa sker på alla webbplatser som använder Google Adsense. 3 månader. HTTP-kaka
_gcl_aw Google Används för att mäta effektiviteten av webbplatsens marknadsföringsinsatser, genom att mäta konverteringsfrekvensen på webbplatsens annonser över webbplatser. 3 månader. HTTP-kaka
_sn_a hw-homeware.dk Implementerar popup-annonser på hemsidan. 1 år HTTP-kaka
_sn_m hw-homeware.dk Implementerar popup-annonser på hemsidan. 1 år HTTP-kaka
_sn_n hw-homeware.dk Implementerar popup-annonser på hemsidan. 1 år HTTP-kaka
annonser/ga-målgrupper Google Används av Google AdWords för att upprepa annonser till besökare som sannolikt kommer att konvertera till kunder baserat på besökarens onlinebeteende på alla webbplatser. Session Pixel Tracker
aw_path_filter Amazon Används för att optimera utförande av produktrekommendationer baserat på användarens besök på webbplatsen. Session HTML lokal lagring
aw_pb Amazon Används för att optimera utförande av produktrekommendationer baserat på användarens besök på webbplatsen. Session HTML lokal lagring
aw_website_uuid Amazon Samlar in preferensdata om en specifik användare över webbplatser. Syftet är att optimera annonsernas relevans, och att säkerställa att samma användare inte visas samma annons fler gånger än vad som är tänkt. Session HTTP-kaka
Fr Meta Platforms, Inc. Används av Facebook för att tillhandahålla olika reklamtjänster, inklusive bud i realtid från tredjepartsannonsörer. 3 månader. HTTP-kaka
hello_retail_id Amazon Samlar statistik om användarens besök på webbplatsen såsom antal besök, genomsnittlig tid som spenderats på webbplatsen och vilka sidor som har lästs. Syftet är att segmentera webbplatsanvändare efter faktorer som demografi och geografi för att göra det möjligt för media- och marknadsföringsbyråer att strukturera och förstå sina målgrupper för att skräddarsy onlineannonsering. 1 år HTTP-kaka
ANING Google Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera om webbplatsanvändarens handlingar efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser. Syftet är att mäta effekten av en annons och att rikta annonser till användaren. 1 år HTTP-kaka
pagead/1p-user-list/# Google Samlar in data om användarens intresse för specifika produkter eller evenemang över webbplatser. Samlar även in data om användarens navigering mellan webbplatser. Används för att optimera och mäta effektiviteten av annonser. Används även för att underlätta betalning av hänvisningsavgifter mellan webbplatser. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] Google Samlar in preferensdata om en specifik användare över webbplatser. Syftet är att optimera annonsernas relevans, och att säkerställa att samma användare inte visas samma annons fler gånger än vad som är tänkt. Session Pixel Tracker
pys_fb_event_id static.hw-homeware.dk Samlar in data om besökarens användning av webbplatsen. Detta används för att optimera relevansen av webbplatsens annonser. Session HTTP-kaka
search_search_redirects Amazon Samlar in data om användarens användning av webbplatsens sökfunktion. Denna data kan användas för att presentera relevanta produkter eller tjänster för användaren. Session HTML lokal lagring
search_search_redirects_hash Amazon Samlar in data om användarens användning av webbplatsens sökfunktion. Denna data kan användas för att presentera relevanta produkter eller tjänster för användaren. Session HTML lokal lagring
test_cookie Google Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 dag HTTP-kaka
tr Meta Platforms, Inc. Används av Facebook för att tillhandahålla olika reklamtjänster, inklusive bud i realtid från tredjepartsannonsörer. Session Pixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube Försök att uppskatta användarbandbredd på sidor med inbäddad YouTube-video. 179 dagar HTTP-kaka
YSC Youtube Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videor från YouTube som användaren har sett. Session HTTP-kaka
yt.innertube::nextId Youtube Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videor från YouTube som användaren har sett. Beständig HTML lokal lagring
yt.innertube::requests Youtube Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videor från YouTube som användaren har sett. Beständig HTML lokal lagring
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Beständig HTML lokal lagring
yt-remote-cast-tillgänglig Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Session HTML lokal lagring
yt-remote-cast-installerad Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Session HTML lokal lagring
yt-fjärranslutna-enheter Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Beständig HTML lokal lagring
yt-remote-device-id Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Beständig HTML lokal lagring
yt-remote-fast-check-period Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Session HTML lokal lagring
yt-remote-session-app Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Session HTML lokal lagring
yt-remote-session-name Youtube Sparar användarens inställningar för videospelare när du spelar upp en inbäddad YouTube-video Session HTML lokal lagring

Oklassificerad (7)

Oklassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera tillsammans med leverantörerna av de enskilda cookies.

NAMN LEVERANTÖR SYFTE UTGÅNGET TYP
aw-hw-homeware.dk-acdf1ee3-10e2-4393-8a6c-f5b9edf91fac_cc Amazon Avvaktan Session HTML lokal lagring
aw-hw-homeware.dk-acdf1ee3-10e2-4393-8a6c-f5b9edf91fac_cchash Amazon Avvaktan Session HTML lokal lagring
pmTPTrack static.hw-homeware.dk Avvaktan Session HTTP-kaka
search_initialization_code_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Avvaktan Session HTML lokal lagring
search_initialization_hash_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Avvaktan Session HTML lokal lagring
search_result_styles_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Avvaktan Session HTML lokal lagring
search_style_hash_744c1968-addd-40b2-bd81-926084250465/8770 Amazon Avvaktan Session HTML lokal lagring